Hervormingen in de zorg 

Hervormingen in de zorg

De afgelopen jaren heb ik als tekstschrijver zorg veel geschreven over de transitie in de zorg in Haaglanden, en de impact daarvan op bestuurders, zorgprofessionals en de cliënten..

Dat deed ik onder andere voor de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken, en Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg).

 

Stichting Transmurale zorg Den Haag en omstreken

Van 2012 tot september 2017 was ik schrijvend eindredacteur van het tijdschrift/e-zine TranS van deze stichting. In 2017 is het tijdschrift opgeheven. Helaas is het niet meer terug te vinden. Voor dit tijdschrift heb ik vele participanten uit het transmurale netwerk in Haaglanden geïnterviewd. Daardoor kreeg ik veel inzicht in het zorgveld, van de ziekenhuizen en apothekers tot de gehandicaptenzorg en de welzijnsorganisaties. Onderstaande onderwerpen kwamen onder meer voorbij. 

 

Transmurale zorg in de keten – regionale samenwerking – zorgzwaartepakketten – innovatie zorgconcepten – positieve gezondheid – vrijwilligers – hervormingen en hindernissen – wijkzorg – zelfsturende teams – zorgvastgoed – respijtzorg – arbeidsmarkt en zorgimago – opleidingen – welzijn – eHealth – vergrijzing – chronisch zieken en ouderen – langer thuis wonen – mantelzorg en dementie – zorgmijders – eigen regie en zelfredzaamheid – taboes in de zorg
 

 

Participanten transmurale zorg Haaglanden: HagaZiekenhuis – Stichting MCH Bronovo-Nebo – Haagse Wijk- en Woonzorg – Florence – Respect Zorggroep – Saffier De Residentiegroep – Cardia – WoonZorgcentra Haaglanden – Xtra – Cato wonen welzijn zorg – Gemiva-SVG Groep – Parnassia – Stichting Anton Constandse – GGZ Haagstreek/Zoetermeer – Stichting Eykenburg – Sophia Revalidatie – Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Haaglanden – Huisartsenkring Haaglanden

 

Haagse Wijk- en Woonzorg

 

Vanaf 2009 werkte ik voor verschillende organisaties in de ouderenzorg, vooral voor Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg). Ik kwam regelmatig op de locaties en zag de verzorgings- en verpleeghuizen veranderen. Ik interviewde voor de HWW zorgkrant bestuurders, verpleegkundigen en verzorgenden. Zo kreeg ik inzicht in de problemen waar zij mee worstelden, niet alleen op bestuursniveau, maar ook op de werkvloer.

Voorbeelden van opdrachten

Interne campagne

Een ontroerende opdracht

In 2019 startte HWW zorg een bewustwordings-campagne over Persoonsgerichte zorg. Het doel was de medewerkers ervan bewust te maken wat persoonsgerichte zorg is – en dat het niets nieuws is. Dat je er elke dag in de huizen prachtige staaltjes van tegenkomt.

Ik observeerde een paar ochtenden op verschillende locaties de interactie tussen medewerkers en cliënten. Die was hartverwarmend. Zo zag ik een diep demente dame als een bloem open bloeien toen ze haar EVV’er (verzorger) herkende. En ik zag hoe een fysiotherapeute een boze cliënt zijn goede humeur liet terugvinden met een goed getimed kopje koffie. Met een berg suiker erin, precies zoals hij dat zo lekker vond. Ik schreef er een serie anekdotische stukjes over voor het intranet. Het was de mooiste opdracht van dat jaar.

Vernieuwing bladformule en vormgeving

Nieuw tijdschrift, nieuwe inspiratie

Voor de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken (e.o.) vernieuwde ik het bestaande tijdschrift ‘Den Haag Transmuraal’. Het kreeg een nieuwe naam – TranS – een frisse vormgeving en een online editie. De redactie, bestaande uit een afvaardiging van een aantal vooraanstaande zorgaanbieders uit de Haagse regio, kreeg hierdoor nieuwe inspiratie en ging er weer enthousiast tegenaan. Als schrijvend eindredacteur heb ik in samenspraak met de participanten van 2012 tot eind 2017 elk kwartaal met veel plezier een nieuw themanummer uitgebracht.