Toekomst van de stad.

Hoe houden we de stad leefbaar?

Als tekstschrijver over stedelijke ontwikkeling zie ik dit als een van de grote opgaven voor de toekomst – niet alleen door corona. Een fascinerende vraag in het licht van de smart technologies en het nijpende ruimtegebrek. Mijn opdrachten voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag drukken me regelmatig met de neus op de feiten.

.

Vanaf 2018 doe ik af en toe interviews met bewoners uit Moerwijk-Oost. Het is een achterstandswijk in Den Haag-Zuidwest met een complexe sociaaleconomische problematiek. Daarnaast schrijf ik over de Binckhorst, een uitgestrekt voormalig binnenstedelijk industrieterrein, dat de gemeente op innovatieve wijze samen met marktpartijen ontwikkelt. In het licht van de aanstaande Omgevingswet liggen er complexe opgaven op tafel. 

.

Ik heb in de loop der tijd veel kennis van stedelijke ontwikkeling opgebouwd. In 2007-2010 was ik journalist Structuurvisie (‘Den Haag – Wéreldstad aan Zee’). Ik schreef over de grote masterplannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarvoor heb ik de hele Haagse wereld geïnterviewd: alle wethouders, boze burgers, gebiedsmanagers en gebiedsregisseurs, architecten en stedenbouwers, politiemannen, projectleiders, ondernemers, ga zo maar door. Een topklus. Aangezien dit voor een digitale nieuwsbrief was, is er helaas niets van terug te vinden. Later volgden nog vele andere projecten. Hieronder staan een paar voorbeelden.

.

Voorbeelden van opdrachten

200 Jaar Koninkrijk

Een politiek gevoelig programmaboekje

Een communicatieadviseur van de gemeente Den Haag vroeg mij teksten te schrijven voor het programmaboekje voor de Landing van de Prins op het Scheveningse strand op 30 november 2013. Dit was in het kader van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Het onderwerp lag zeer gevoelig. Prominente partijen keken mee, zoals het kantoor van de burgemeester en de jubilerende Koninklijke Marine. Juist in zo’n geval is een externe tekstschrijver een goed idee. Op basis van het aangeleverde materiaal heb ik nieuwe teksten geschreven die voor iedereen acceptabel waren. Vervolgens heb ik die teksten in het Engels vertaald.

Glossy voor de Provada

Hoe je een achterstandswijk op de kaart zet

Laakhavens was een achtergebleven havengebied achter Station Hollands Spoor, dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag laat ontwikkelen door externe financiers. In 2014 bedacht en schreef ik een wervende glossy om uit te delen op de vastgoedbeurs Provada. Ik kon soepel inspelen op deze opdracht omdat ik tussen 2007 en 2010 veel geschreven heb over de Haagse Structuurvisie ‘Den Haag Wéreldstad aan Zee’. Daardoor heb ik veel kennis van de stad, de bewoners en alle verschillende belangen die er spelen.

Lokale politiek

Iedereen zijn eigen belang en toch tevreden

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag benaderde mij in 2011 voor de eindredactie van de Gebiedsaanpak Binckhorst. Er lag een basistekst waar veel gemeentelijke professionals aan hadden meegeschreven. Deze tekst moest herschreven worden tot een overtuigend verhaal waar iedereen achter kon staan. Lastig, want iedereen had zo zijn eigen belangen en wilde die goed verwoord in de tekst terugzien. Doordat ik in de jaren negentig eindredacteur was geweest van het partijblad van D66, wist ik hoe je in zo’n situatie het beste kunt opereren. In 2018 kwam de gemeente bij me terug voor de eindredactie van de actualisatie van de Gebiedsaanpak Binckhorst.