ICT en zorg

Vanaf 2009 heb ik veel geschreven voor diverse zorgorganisaties over de hervormingen in de zorg. Later volgden steeds meer opdrachten over ICT en zorg.

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg

 

Nictiz

Sinds 2015 schrijf ik regelmatig voor Nictiz. Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. De interviews en artikelen verschijnen doorgaans in het tijdschrift ICT&health. Onderstaande onderwerpen – en meer – zijn de afgelopen jaren voorbijgekomen.

2020 – Serie factsheets over FHIR/XDS/IHE/HL7/ART-DECOR/CDA; gegevensuitwisseling in de acute zorg, in de huisartsenzorg, in de ketenzorg, in de laboratoria; over interoperabiliteit; kwalificatie; terminologie/Eenheid van taal – Blog over zorgcapaciteit tijdens coronacrisis

2019 – Nut en noodzaak van informatiestandaarden – Digitale uitwisseling tussen laboratoria en apothekers – Ethische vraagstukken in digitale zorg – Patiëntportalen / NVZ en Nictiz – eOverdracht in de langdurige zorg – Visieartikel over Persoonlijke Gezondheidsomgeving PGO

2018 – Elektronische overdracht bij antibioticaresistentie (ABR) – Ziekenhuisreferentiearchitectuur (ZiRA) – Eenheid van taal (EvT) – Snomed CT – Patiëntvriendelijkheid op basis van Eenheid van Taal / Betere communicatie tussen arts en patiënt – Nationale Kernset Patiëntproblemen – Nieuwe labcodeset ontwikkeld in de strijd tegen ABR – Meer patiëntveiligheid door Eenheid van Taal / Hoe je een implantaat traceert [LIR]

 

En verder

HL7 Nederland – HL7 staat voor Health Level Seven: de wereldwijde ICT standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. Vanaf 2019: plan gemaakt en teksten geschreven ter vergroting van de zichtbaarheid van HL7 (zie voorbeeld beneden)

Interviews met HL7-ambassadeurs:

Hyleco Nauta (directeur eHealth UMC Utrecht) – ‘HL7 maakt personaliseren van de zorg mogelijk’

Jan Christiaan Huijsman (strategisch adviseur Achmea Zilveren Kruis) – ‘Hoe moderniseren we de zorg?’

Gabriëlle Speijer (radiotherapeut-oncoloog HagaZiekenhuis)‘Corona toont meerwaarde HL7’

 

Axians (VINCI energies) – 2019/2020: artikelen en blogs over data analytics in de ouderenzorgdata analytics in de GGZreferentieverhaal Ggz Emergis Zeelanddata management en data governance.

 

Gemeente Den Haag/Intern Dienstencentrum Automatisering – 2016/2017: IT Roadmap 2017, voor intern gebruik. Met daarin o.a. een interview met Marijn Fraanje, CIO Gemeente Den Haag.

 

Voorbeelden van opdrachten

Factsheets

Begrijpelijk en interessant

Begin 2020 schreef ik een serie factsheets over de diensten en producten van Nictiz. Daarvoor interviewde ik een aantal informatieprofessionals en moest ik complexe technische informatie aantrekkelijk en begrijpelijk verwoorden. De factsheets waren bedoeld om geïnteresseerden zonder technische achtergrond en kennis, een inkijkje te geven en een beetje mee te nemen in technische onderwerpen. Het ging onder meer over verschillende informatiestandaarden, het belang van Eenheid van Taal, en interoperabiliteit. Een moeilijke en uitdagende opdracht, niet alleen voor mij maar ook voor de professionals die hun technische kennis moesten delen met een geïnteresseerde leek. Maar die factsheets, die kwamen er.

Storytelling en film

Werken aan meer zichtbaarheid

HL7 Nederland vroeg mij in 2019 om mee te denken over de vraag hoe zij meer naamsbekendheid en zichtbaarheid zouden kunnen krijgen. Op basis van een inventarisatie en analyse van de tot dan toe ingezette communicatiemiddelen kwam ik tot een aantal aanbevelingen. Een daarvan was de brede inzet van storytelling technieken voor tekst. De tweede was de inzet van korte films voor – toen nog, pre-corona, fysieke – bijeenkomsten. Ik zocht de samenwerking met Evariste Filmproducties om tot de optimale mix van tekst en film te komen.

Blogs

Technisch, commercieel en speels

Techniek en leuk? Ja, dat kan! Met een combinatie van inhoudelijke artikelen, referentieverhalen van klanten, en blogs. In 2019 vroeg een marketing-communicatieadviseur van de Axians unit Analytics & AI mij de ruimte die deze tekstvormen in zich dragen, met haar te verkennen. Onze inspirerende samenwerking leidde tot een samenhangende serie teksten die de Axians-producten telkens op een andere manier, variërend van technisch en zakelijk, tot speels (blog ‘Hoe duur is de buurman?’) presenteerde.